alfacozum
Dijital İş Süreçleri / ve Doküman Yönetim Sistemleri

Dijital İş Süreçleri ve Doküman Yönetim Sistemleri

eBA CSP

Tüm kurum süreçlerinizi ve süreçlerinizin girdi-çıktıları olan dokümanlarınızı eBA CSP ile dijital platformda etkin ve verimli yönetin.
 • eBA CSP ile kurumsal hafızanızı oluşturun, klasörlerinizi yaratın, dokümanlarınızı yükleyin, yetkilendirin ve indeksleyin.
 • Daha da önemlisi kurumsal süreçlerinizi sürükle bırak tasarlayın ve formlarınızı onayda dolaştırın.
 • Ayrıca bu verileri görsel raporlara dönüştürün.
 • eBA ile katma değersiz işlerden kurtulun, karlılığınızı yükseltin, maliyetinizi düşürün ve zamanınızı etkin kullanarak verimliliği arttırın.
 • Değer odaklı önceliklendirme yaparak performansınızı iyileştirin, kaynaklarınızı etkin kullanın. Dijital dönüşümde içeriklerinizi süreçlerinize entegre edin.

İş Süreçleri Otomasyonu

Çevikliğin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüz koşullarında, iş süreçlerinizi dijitale taşıyarak onaylarınızı eBA CSP İş Süreçleri Otomasyonu ile verin, süreçlerinizi hızlandırın. 
 • Çevik Akış Tasarımı
 • Sektör/Departman Bağımsız Süreç Yönetimi
 • Süreç Odaklı İş Yapma Modeli
 • Mobil Uygulama İle Kesintisiz İş Akışı
 • Erp Sistemleri İle Hızlı Ve Kolay Entegrasyon
 • Multi Factor Authentication İle Daha Güvenli
 • Çoklu Dil Desteği
 • Vekalet Alt Yapısı

Doküman Yönetim Sistemi

Kurumsal hafızanızı oluşturun veya düzenleyin. Kurumunuzun oluşturduğu bilgi, belge ve dokümanları eBA CSP Doküman Yönetim Sistemi ile dijital platforma taşıyın. Güvenle saklayın, düzenleyin, onay verin  ve istediğiniz zaman istediğiniz cihaz üzerinden erişim sağlayın.
 • Full Text Search
 • Etiketleme
 • Zengin Yetkilendirme Seçenekleri
 • Versiyonlama
 • Viewer
 • Elektronik İmza
 • Mobil İmza
 • Office 365
 • Office Add On
 • Sap Content
 • Şifreli Saklama
 • Dosya Sistemi Ya Da Veri Tabanı Üzerinde Saklama
 • DriveBA
 • Akıllı Sanal Klasör Yapısı
 • Lokalizasyon Desteği

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

eBA EBYS ile resmi yazışma usul ve esaslarına uygun (TS 13298) bir şekilde belgelerinizi oluşturun ve delil niteliği taşıyan tüm belgelerinizi saklayın.
 • Elektronik İmza Mobil İmza
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
 • Elektronik Yazışma Paketi (EYP)
 • Standart Dosya Planı (SDP)

Sayısallaştırma Yönetimi

eBA Capture ile dokümanlarınızı optik olarak dijitalleştirin ve indexleyerek searchable bir formata dönüştürün.
 • Doküman Tiplerini Belirleyin
 • İndeksleyin Ve Etiketleyin
 • Günlük Doküman Operasyonlarınızı Hızlandırın
 • Taranan Dokümanlarınızı Kategorize Edin Ve Sınıflandırın
 • Fiziksel Ya Da Dijital Dokümanlarınızı Arşivleyin

Dashboard (Grafiksel Raporlama)

Kurumsal uygulamalarınızdaki karmaşık verilerinizi eBA Dashboard ile grafiksel raporlarla analiz edin.
 • Grafiksel Analiz
 • Veri Konsolidasyonu
 • Etkileşimli Gösterim
 • Hızlı Ve Kolay Rapor Tasarlama