alfacozum
QDMS Entegre / Yönetim Sistemi

QDMS Entegre Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Firmaya ait Kalite Yönetim Standardının işletilmesi ve tüm paydaşlar tarafından bir kurum kültürü haline getirilmesi hususu oldukça kıymetlidir. Kalitenin standardını sağlamak ve sürekli iyileştirmeye odaklanmak için nitelikli iş gücüne sahip olmak kadar kullanılacak materyallerin de önemi sizi rekabette öne geçireceği kadar müşterilerinize cevap verme hızında etkili olmakta. QDMS bu konuda size sunduğu çözüm haritasında tüm işlemlerinizi birbiri ile entegreli bir şekilde yönetmenizi mümkün kılar. 

 • Doküman Yönetimi
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi
 • DİF (Düzeltici İyileştirici Faaliyetler)
 • Tedarikçi Değerlendirme Yönetimi
 • Denetim Yönetimi
 • Aksiyon Yönetimi
 • Anket Yönetimi
 • Eğitim Planlama
 • Öneri Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Cihaz Yönetimi (Kalibrasyon)
 • İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Risk Yönetimi

Revizyonlar, gözden geçirmeler ve okuma görevlerinin takibi artık sizin için problem olmaktan çıkar. Bunun yanında kronikleşmiş problemlerin çözümü için DİF modülü kalıcı çözümlerin planlaması adına size yardımcı olacaktır.

Aksiyon modülü özelinde günlük işlerinizi ve toplantı maddelerinin planlamasını sağlayabilirsiniz.

Denetim modülünde çeşitli denetim tiplerinizden çıkan bulguların takibini efektif bir şekilde yapmanız mümkündür.

Öneri ve Anket modülleri ile çalışanların katılımını ve aidiyetini arttırmanız mümkündür.

Tüm bu süreçlerde ve firma içindeki diğer süreçler için risklerin tespit edilip risk seviyelerinin çıkartılması da oldukça kritik bir husus olup QDMS Risk Yönetim modülleri bu konuda size rehber olacaktır.

Müşteri Geri Bildirimlerinizi sistematik olarak müşteri şikayetleri modüllerinde yönetip, memnuniyet düzeyinizin yüksek olmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra onaylı tedarikçi listenizi çıkartıp, hizmet kalitelerini arttırmak için Tedarikçi Değerlendirme Modülü size yol gösterecektir.

QDMS’in mobil uygulaması, QDMS’in fonksiyonlarına gerek IOS gerekse de Android işletim sistemlerine ait mobil cihazlardan erişip işlemlerinizi
gerçekleştirmenizi sağlayan çözümdür.

Entegre Yönetim Sistemi

Kurumların içeride yürüttükleri birden fazla yönetim sistemlerini bir araya getirilmesi ile oluşan Entegre Yönetim Sistemi, sistemsel olarak gözüken problemlere bütünsel bir bakış açısı ile ele almaya yardımcı olur.

QDMS Entegre yönetim sistemi çözümü ile birlikte dokümanlarınızın yaşam döngüsü uçtan uca çok rahat bir şekilde yönetmeniz mümkündür.

Çevre ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi

Çevre, sağlık ve güvenlik konularını entegre bir şekilde yönetilip raporlanması sonucu oluşan sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. EHS kısaltması olarak geçer. Çünkü bir bakıma bu 3 tanım birbiri ile oldukça iç içe geçmiş bir durumdadır. Çevreyi etkileyen bir hususun insan sağlığına zararsız olması pek düşünülemez.

EHS yasa ve yükümlerine uyulması ve tüm çalışanlar tarafından bu kuralların benimsenmesi, firmaların hem aksiyonlarını yürütebilmeleri hem de dışarıya karşı olan prestij ve duyarlılıkları açısından oldukça kritiktir. Güvenli olmayan durumların bildirilmesi, çalışacak kısma ve işe göre KKD zimmet işlemlerinin yapılması, acil durumlara hazırlıklı olunması, çevreye karşı duyarlılık kapsamındaki işlemlerin planlanabilmesi QDMS ortamının sunduğu esnek altyapı ile oldukça kolaydır.

 • İSG Risk Değerlendirme
 • Olay Bildirim Yönetimi / İş Kazası ve Ramak Kala
 • Saha Denetimi
 • İşbaşı ve Periyodik Muayene /E-Reçete Yönetimi
 • Eğitim
 • KKD Yönetimi (Kişisel Koruyucu Donanım)
 • İş İzni Yönetimi
 • Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
 • Çevre Boyutları ve Analizi
 • MSDS Yönetimi (Malzeme Bilgi Güvenlik Formları)
 • Fonksiyonel Veri Toplama (Sera Gazı)
 • Atık Yönetimi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması için bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini doğru ve güvenli bir şekilde yönetilmesi sağlayan, bu konudaki risklerin indirgenmesi için bir rehber olan bir yönetim sistemidir.

Bilgi, yönetilmesi ve korunması gereken en değerli hazinedir. Günümüzde artan siber saldırılar ve çeşitli güvenlik zafiyetleri sonucu oluşan istenmeyen durumlar kurumların kesintisiz çalışmalarına engel olmakta ve daha önemlisi müşteri tarafından doğan güven kaybı telafisi zor bir duruma gelmektedir. Bu sebeple kurumun risk haritalarının belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, olası bir kritik durumda nasıl davranılacağının planlanması tüm kurumlar için çok hassas bir konu haline geldi. QDMS’in sunduğu bu çözüm ile birlikte kurumunuzun bilgi güvenliği açısından bir röntgenini çekebilirsiniz. Bu konuda farkındalığı arttırmak kurumun geleceği açısından önemli bir noktadır.

 • Bilgi Güvenliği Risk ve Varlık Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği İhlal Yönetimi
 • Denetim Planlama
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
 • Aksiyon Planlama

Yönetişim Risk ve Uyum

Günümüzün süratle değişen iş dünyasında her kurumun stratejik amaç ve hedeflerini belirlemesi, buna uygun iç kontrol mekanizmalarını kurgulaması ve tüm bunları planlarken yasal mevzuatlar ile uyum içinde olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yönetilmesi sağlayan sistem GRC sistemidir.

İş süreçlerinin kritikliğinden yola çıkıp, risk tabanlı bir yönetim felsefesi edinmeyi amaçlayan GRC dünyası artık günümüzde çok kritik bir konu haline geldi. Tüm paydaşların entegre bir şekilde yönetilmesi, kriz anlarında neler yapılacağının çok önceden planlanmış olması kurumunuzun hareket kabiliyetini doğal olarak arttıracaktır. Yönetişim, risk ve uyum birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu tanımları bütünleşik bir şekilde yönetmek için sizi QDMS‘in dünyasına davet ediyoruz.

 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Yasal Mevzuata Uyum
 • Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
 • Aksiyon Planlama