alfacozum

Satınalma Yönetim Sistemi

  • Malzeme Yönetimi, 
  • Talep ve Teklif Süreçleri, 
  • Sipariş ve Ambar Giriş Süreçleri, 
  • ERP ile entegrasyon, 
  • Raporlamalar