alfacozum

İnsan Kaynakları Süreçleri

 • Personel İşe Alım Süreci, 
 • Personel İşten Çıkış Süreci, 
 • Personel Özlük Evrakları Dijital Arşivleme Sistemi, 
 • Puantaj Yönetim Süreci, 
 • Oryantasyon / Değerlendirme Süreci, 
 • Rotasyon Talep ve Değerlendirme Süreci, 
 • Prim Talep ve Onay Süreci, 
 • Fazla Mesai Yönetim Süreci, 
 • İzin Talep ve Onay Süreci, 
 • Seyahat Talep Süreci, 
 • Personel Masraf Süreci, 
 • Malzeme Talep Süreci